item-thumbnail

Six Box Model

0 9 April 2014

Six Box Model adalah tools yang dikembangkan oleh Marvin Weisbord, seorang analis Pengembangan Organisasi (Organizational Development) untuk menganali...